XtGem Forum catalog

Chương 7. Mắt – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 203 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 trang  203  SGK Vật Lý lớp 11


ĐỀ BÀI

Câu 1: Trình bày cấu tạo của mắt về phương diện quang học.


Câu 2: Trình bày các hoạt động và các đặc điểm sau của mắt:


– Điều tiết;


– Điểm cực cận;


– Điểm cực viễn;


– Khoảng nhìn rõ.


Câu 3: Nêu đặc điểm và cách khắc phục đối với:


– Mắt cận;, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giáo dục là người bạn tốt nhất.
Một người có giáo dục được tôn trọng ở khắp mọi nơi.
Giáo dục điều khiển vẻ đẹp và tuổi trẻ.
Education is the best friend. An educated person is respected everywhere. Education beats the beauty and the youth.
Chanakya
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên