BÀI 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực - Một số vấn đề của Mĩ La Tinh (Tiết 2)

HocTap321 hướng dẫn giải BÀI 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực - Một số vấn đề của Mĩ La Tinh (Tiết 2) sgk địa lý 11


BÀI 5.

MỘT SỐ VẦN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰCMỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINHI. Một số vấn đề tự nhiên, dân cư và xã hội

1. Tự nhiên

* Thuận lợi:

- Nhiều loại kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu

- Tài nguyên đất, khí hậu thuận lợi cho phát triển rừng, chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới.

* Khó khăn:

- Khai thác nhiều.2. Dân cư và xã hội

- Dân cư còn nghèo đói.

- Thu nhập giữa người giàu và nghèo có sự chênh lệch rất lớn.

- Đô thị hóa tự phát => đời sống dân cư khó khăn => ảnh hưởng vấn đề xã hội và phát triển kinh tế.II. Một số vấn đề kinh tế

- Tốc độ phát triển kinh tế không đều, chậm thiếu ổn định.

- Nợ nước ngoài lớn.

- Nguyên nhân:

       + Tình hình chính trị thiếu ổn định.

       + Các thế lực bảo thủ cản trở.

       + Chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế, xã hội độc lập, tự chủ.

- Hiện nay, các quốc gia Mĩ Latinh đang cải cách.

, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi một người phụ nữ quyết định quên đi một người đàn ông, đó không phải vì họ hết yêu mà chỉ có thể vì nỗi đau đối phương mang đến cho họ quá đậm sâu.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog