XtGem Forum catalog

Speaking Unit 13 Lớp 10 Trang 134

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 13 Films and Cinema Speaking trang 134 SGK. Em thích mỗi thể loại phim dưới đây ở mức độ nào? Đánh dấu (✓) vào cột đúng. Sau đó so sánh câu trả lời cùa em với cùa bạn em.

UNIT 13: FILM AND CINEMA

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1: Em thích mỗi thể loại phim dưới đây ở mức độ nào? Đánh dấu  (✓) vào cột đúng. Sau đó so sánh câu trả lời cùa em với cùa bạn em.


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc thay kẻ biết hưởng lúc vận thịnh cũng như chịu đựng lúc vận suy.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên