Soạn bài: Nội dung và hình thức của văn bản văn học

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Nội dung và hình thức của văn bản văn học ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Nội dung và hình thức của văn bản văn học


Câu 1:


- Đề tài là lĩnh vực đời sống được nhà văn nhận thức, lựa chọn, khái quát, bình giá và thể hiện trong văn bản. Việc lựa chọn đề tài bước đầu bộc lộ khuynh hướng và ý đồ sáng tác của tác giả.


- Một số VD về đề tài:


    + Đề tài của truyện ngắn Lão Hạc (Nam Cao) là cuộc sống và số phận bi thảm của người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám.


    + Đề tài của Truyện Kiều (Nguyễn Du) là cuộc đời và số phận bất hạnh của người phụ nữ trong bối cảnh xã hội phong kiến thối nát.


    + Đề tài của bài thơ Đồng chí (Chính Hữu) là tình đồng chí, đồng đội của những anh bộ đội Cụ Hồ trong kháng chiến chống Pháp.


    + Bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh lấy đề tài về mùa thu, cụ thể là thời khắc giao mùa.


Câu 2:


Chủ đề là vấn đề cơ bản được nêu ra trong văn bản. Chủ đề thể hiện điều quan tâm cũng như chiều sâu nhận thức của nhà văn đối với cuộc sống.


Ví dụ:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự thật, cho dù xấu xí tới mức nào, luôn luôn đáng tò mò và đẹp đẽ với những kẻ đang theo đuổi nó.
The truth, however ugly in itself, is always curious and beautiful to seekers after it.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt