XtGem Forum catalog

Soạn bài: Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh


I. Kết cấu của văn bản thuyết minh


Câu 1:


a. Xác định đối tượng, mục đích thuyết mình của từng văn bản:


* Văn bản Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân:


- Đối tượng: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân.


- Mục đích: nhằm giới thiệu cho người đọc về thời gian, địa điểm và diễn biến của hội thổi cơm thi và ý nghĩa văn hoá của nó trong đời sống tinh thần của người lao động vùng đồng bằng Bắc Bộ.


* Văn bản Bưởi Phúc Trạch:


- Đối tượng: bưởi Phúc Trạch - một loại trái cây nổi tiếng ở Hà Tĩnh.


- Mục đích: giúp người đọc hình dung, cảm nhận được đặc điểm (hình dáng, màu sắc, hương vị hấp dẫn, giá trị bổ dưỡng) của bưởi Phúc Trạch.


b. Các ý chính của từng văn bản:


* Văn bản Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
When the oak is felled the whole forest echoes with it fall, but a hundred acorns are sown in silence by an unnoticed breeze.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên