XtGem Forum catalog

Chia Sẻ

Đề minh họa môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia 2017

HocTap321 chia sẻ Đề minh họa môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia 2017 Đề gồm 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút.

Đề minh họa môn Văn kỳ thi THPT quốc gia 2017

HocTap321 chia sẻ Đề minh họa môn Văn kỳ thi THPT quốc gia 2017 Đề Văn gồm 2 phần đọc hiểu và làm văn, với thời gian làm bài tự luận 120 phút.

Đề minh họa môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề minh họa môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia 2017 Đề gồm 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút.

Đề minh họa môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017

Chiều 5/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi minh họa của 9 môn. Đề Toán gồm 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Nguồn: Bộ Giáo dục và
Ngẫu Nhiên