dai nao

Bài 47: Đại Não (Sinh Học 8)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học 8 bài 47 đại não câu 1, 2, 3 SGK trang 150. Trong não còn có các nhân xám là các trung khu dưới vỏ nằm trong

Chương IX : Thần kinh và giác quan – Tiết 4 : Đại não – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 150

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 150 Câu 2 : Nêu đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não người, chứng tỏ sự tiến hóa

Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa dai nao!

Ngẫu Nhiên

Ring ring