Teya Salat

Hướng dẫn soạn Ngữ văn lớp 9 – Tập 2- Chính xác nhất
HƯỚNG DẪN SOẠN NGỮ VĂN 9 – TẬP HAI • Bàn về đọc sách (trích)

 • Khởi ngữ

 • Phép phân tích và tổng hợp

 • Tiếng nói của văn nghệ

 • Các thành phần biệt lập

 • Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

 • Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

 • Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)

 • Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

 • Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

 • Viết bài tập làm văn số 5 – Nghị luận xã hội

 • Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

 • Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn La Phông – ten (trích)

 • Liên kết câu và liên kết đoạn văn

 • Con cò

 • Liên kết câu và liên kết đoạn văn (luyện tập)

 • Trả bài tập làm văn số 5

 • Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

 • Mùa xuân nho nhỏ

 • Viếng lăng Bác

 • Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

 • Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

 • Luyện tập làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

 • Viết bài tập làm văn số 6 – Nghị luận văn học ( làm ở nhà)

 • Sang thu

 • Nói với con

 • Nghĩa tường minh và hàm ý

 • Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

 • Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

 • Mây và sóng

 • Ôn tập về thơ

 • Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

 • Trả bài tập làm văn số 6

 • Tổng kết phần văn bản nhật dụng

 • Kiểm tra về thơ

 • Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

 • Viết bài tập làm văn số 7 – Nghị luận văn học

 • Bến quê (trích)

 • Ôn tập phần Tiếng Việt

 • Luyện nói : Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

 • Những ngôi sao xa xôi (trích)

 • Chương trình địa phương (phần Tập làm văn) (tiếp theo)

 • Trả bài tập làm văn số 7

 • Biên bản

 • Rô – bin – xơn ngoài đảo hoang (trích Rô – bin – xơn Cru – xô)

 • Tổng kết về ngữ pháp

 • Luyện tập viết biên bản

 • Hợp đồng

 • Bố của Xi – mông (trích)

 • Ôn tập về truyện

 • Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

 • Con chó Bấc (trích Tiếng gọi nơi hoang dã)

 • Kiểm tra về truyện

 • Kiểm tra phần Tiếng Việt

 • Luyện tập viết hợp đồng

 • Bắc Sơn (trích hồi bốn)

 • Tổng kết phần Văn học nước ngoài

 • Tổng kết phần Tập làm văn

 • Tôi và chúng ta (trích cảnh ba)

 • Tổng kết phần Văn học

 • Kiểm tra tổng hợp cuối năm

 • Tổng kết phần Văn học (tiếp theo)

 • Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi


CỘNG ĐỒNG MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 – ÔN THI LỚP 10 – CÙNG HỌC – CÙNG TIẾN BỘ

Array


 
, , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ta có lỗi với người là họa, người có lỗi với ta là phúc.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên