Hướng dẫn soạn Ngữ văn lớp 9 – Tập 2- Chính xác nhất
HƯỚNG DẪN SOẠN NGỮ VĂN 9 – TẬP HAI • Bàn về đọc sách (trích)

 • Khởi ngữ

 • Phép phân tích và tổng hợp

 • Tiếng nói của văn nghệ

 • Các thành phần biệt lập

 • Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

 • Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

 • Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)

 • Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

 • Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

 • Viết bài tập làm văn số 5 – Nghị luận xã hội

 • Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

 • Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn La Phông – ten (trích)

 • Liên kết câu và liên kết đoạn văn

 • Con cò

 • Liên kết câu và liên kết đoạn văn (luyện tập)

 • Trả bài tập làm văn số 5

 • Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

 • Mùa xuân nho nhỏ

 • Viếng lăng Bác

 • Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

 • Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

 • Luyện tập làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

 • Viết bài tập làm văn số 6 – Nghị luận văn học ( làm ở nhà)

 • Sang thu

 • Nói với con

 • Nghĩa tường minh và hàm ý

 • Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

 • Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

 • Mây và sóng

 • Ôn tập về thơ

 • Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

 • Trả bài tập làm văn số 6

 • Tổng kết phần văn bản nhật dụng

 • Kiểm tra về thơ

 • Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

 • Viết bài tập làm văn số 7 – Nghị luận văn học

 • Bến quê (trích)

 • Ôn tập phần Tiếng Việt

 • Luyện nói : Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

 • Những ngôi sao xa xôi (trích)

 • Chương trình địa phương (phần Tập làm văn) (tiếp theo)

 • Trả bài tập làm văn số 7

 • Biên bản

 • Rô – bin – xơn ngoài đảo hoang (trích Rô – bin – xơn Cru – xô)

 • Tổng kết về ngữ pháp

 • Luyện tập viết biên bản

 • Hợp đồng

 • Bố của Xi – mông (trích)

 • Ôn tập về truyện

 • Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

 • Con chó Bấc (trích Tiếng gọi nơi hoang dã)

 • Kiểm tra về truyện

 • Kiểm tra phần Tiếng Việt

 • Luyện tập viết hợp đồng

 • Bắc Sơn (trích hồi bốn)

 • Tổng kết phần Văn học nước ngoài

 • Tổng kết phần Tập làm văn

 • Tôi và chúng ta (trích cảnh ba)

 • Tổng kết phần Văn học

 • Kiểm tra tổng hợp cuối năm

 • Tổng kết phần Văn học (tiếp theo)

 • Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi


CỘNG ĐỒNG MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 – ÔN THI LỚP 10 – CÙNG HỌC – CÙNG TIẾN BỘ

Array


 
, , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không có công thức hay biện pháp nào. Bạn học yêu thương bằng cách yêu thương
bằng cách để tâm và làm những điều phát hiện ra mình cần phải làm.
There isn't any formula or method. You learn to love by loving
by paying attention and doing what one thereby discovers has to be done.
Aldous Huxley
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Ring ring