Phân tích bài thơ “Giữa đường đáp thuyền đi Ung Ninh ” của Chủ tịch Hồ Chí Minh




Dưới đây là phân tích bài thơ “Giữa đường đáp thuyền đi Ung Ninh ” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


“Ung Ninh” là thành phố Nam Ninh, thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Bài thơ, “Giữa đường đáp thuyền đi Ung Ninh” là bài số 58 trong “Nhật kí trong tù” của chú tịch Hổ Chí Minh:









Đáp thuyền thẳng xuống huyện Ung Ninh,

Lủng lẳng chân treo tựa giảo hình;

Làng xóm ven sông đông đúc thế,

Thuyền câu rẽ sóng nhẹ thênh thênh.


(Nam Trân dịch)


Một số hồi kí cách mạng cho biết trong suốt 14 tháng trời bị tù. lãnh tụ Hổ Chí Minh đã bị bọn Tưởng giải lui giải tới khắp 30 nhà tù cúa 13 huyện trên tỉnh Quảng Tây. Hầu hết Người dã bị trói, bị xiềng giải đi bộ. Chỉ có một lần được đi “bằng tàu hóa”. “ngồi trên đống than” (Đáp xe lửa đi Lai Tân, bài 95) và một lần được đi thuyền, nhưng lại treo lựa giáo hình”. Đó chính là lần bị giải di Ung Ninh, được nói đến trong bài thơ này.


Hình ảnh người đi đày hiện lên thật đẹp: chân bị trói, bị treo mà vẫn ung dung tự tại. (âm hồn vẫn dào dạt tình yêu thiên nhiên và yêu đời tha thiết.



  1. Câu thơ thứ nhất chi là một thông báo, một ghi chép bị giải di Ung Ninh bằng thuyền. Những lần bị giải đi đường bộ, thật đáng sợ: hôm thì bị xiềng, hôm thì bị trói, bị gỉai di trong đêm tối. gió rét. lầy lội, trời mưa… Phải nếm bao đau khổ cay đắng:


“Lai Châu, Quế Lâm lại Liễu Châu,


Đá qua đá lại bóng chuyên trân;


Quảng Tây đi khắp làng oan ức.


Giải đến bao giờ, giải tới đâu ? ”



, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Dạy dỗ trẻ nhỏ là một nghề nghiệp mà chúng ta phải biết cách lãng phí thời gian để tiết kiệm nó.
The training of children is a profession, where we must know how to waste time in order to save it.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Lamborghini Huracán LP 610-4 t