Giới thiệu một cách ngắn gọn khái quát tập thơ “Nhật kí trong tù ” của chủ tịch Hồ Chí Minh
Dưới đây là giới thiệu một cách ngắn gọn khái quát tập thơ “Nhật kí trong tù ” của chủ tịch Hồ Chí Minh


Nhật ký trong tù (nguyên âm chữ hán là, “Ngục trung nhật kí”) gồm có 133 bài thơ chữ Hán, phần lớn là thơ thất ngôn tứ tuyệt. Tập nhật kí bằng thơ được chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong một hoàn cảnh đặc biệt từ tháng 8-1942 đến tháng 9-1943 khi Người bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam một cách vô cớ, đàv đọa khắp các nhà tù trên tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

“Quảng Tây giải khắp mười hai huyện,


Mười tám nhà lao đã ờ qua”.


(“Đến phòng chính trị chiến khu IV”)


“Nhật kí trong tù” phản ánh một dũng khí lớn, một tâm hồn lớn, một trí tuệ lớn của người chiến sĩ vĩ đại. Nó cho thấy một ngòi bút vừa hồn nhiên giản dị, vừa hàm súc sâu sắc. Chất thép và chất tình, màu sắc cổ điển và tính chất hiện đại, bình dị kết hợp một cách hài hòa.


“Nhật kí trong tù” có tác dụng bổi dưỡng lòng yêu nước, tình nhân ái và nhân sinh quan cách mạng cho thế hệ trẻ chúng ta.


Trong bài “Đọc thơ Bác”, thi sĩ Hoàng Trung Thông viết:


”Ngục tối trái tim càng cháy lửa,


Xích xiềng không khóa nổi lời ca., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thời gian chỉ dịu dàng với ai dịu dàng với nó.
Time deals gently only with those who take it gently.
Anatole France
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Lamborghini Huracán LP 610-4 t