The Soda Pop

Chứng minh tư tưởng nhân nghĩa là nguồn gốc sức mạnh như Nguyễn Trãi đã nói
Đề bài: Hãy phân tích một số câu trong bài cáo để chứng minh rằng tư tưởng nhân nghĩa cao đẹp, là nguồn gốc sức mạnh Việt Nam như Nguyễn Trãi đã nói.


Mở đầu “Bình Ngô đại cáo ”, Nguyễn Trãi có viết:

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,


Quân điếu phạt trước lo trừ bạo;


 Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc… ’’ (Chế Lan Viên).


Năm 1428, Nguyễn Trãi vị anh hùng dân tộc thay lời Lê Lợi viết “Bình Ngô đại cáo”. Đó là bản tổng kết 10 năm kháng chiến chống giặc Minh đã giành được thắng lợi hoàn toàn. Đó là lời tuyên bố độc lập khẳng định ý chí và sức mạnh Việt Nam, nói lên nguyện vọng thiết tha của dân tộc Đại Việt về độc lập, hòa bình và hạnh phúc.


“Bình Ngô đại cáo” sáng ngời tư tưởng nhân nghĩa cao đẹp, là nguồn gốc sức mạnh Việt Nam. Tư tưởng ấy đã được Nguyễn Trãi viết trong phần mở đầu bài cáo:


Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,


Quân điếu phạt trước lo trừ bạo;


Nhân nghĩa là lòng yêu thương con người và sự biết làm điều phải, điều thiện theo đạo lí. Yên dân nghĩa là nhân dân được sống yên vui, hạnh phúc. Điếu phạt là vì dân mà trừng phạt kẻ có tội. Trừ bạo nghĩa là tiêu diệt những kẻ tàn ác, bạo ngược để bảo vệ dân lành. Hai câu “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân – Quân điếu phạt trước lo trừ bạo” là mệnh đề về nhân nghĩa. một tư tưởng lớn của bài cáo. Nguyễn Trãi chỉ rõ: Dấy birth khởi nghĩa là để trừng phạt quân có tội, tiêu diệt lũ tàn ác, bạo ngược để bảo vệ nhân dân mang lại yên vui hạnh phúc cho nhân dân. Suy rộng câu văn của Nguyễn Trãi và tìm hiểu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ta hiểu sâu hơn hai chữ nhân nghĩa mang một triết lí sâu sắc. Vì thương người mà chiến đấu. Vì yêu nước thương dân mà đánh giặc. Hi sinh phấn đấu cho độc lập tự do cúa Tổ quốc, hòa bình hạnh phúc cho nhân dân là nhân nghĩa. Qua đó, ta mới biết nhân nghĩa là cái gốc của đạo lí; tư tưởng nhân nghĩa vô cùng cao đẹp, nó là nguồn gốc sức mạnh Việt Nam., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sắc đẹp là hoa, còn đạo đức là quả của cuộc đời.
Ngạn ngữ Mỹ
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên