pacman, rainbows, and roller s

Bài 31 – Tiết 1 : Soạn bài Tổng kết phần Văn – Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2
Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2


Câu 1  Lập bảng thống kê các văn bản Văn học Việt Nam đã học từ bài 15 ở lớp 8:

HS tự thực hiện


Câu 2 Nêu sự khác biệt nổi bật về hình thức nghệ thuật giữa các văn bản thơ trong các bài 15, 16 và trong các bài 18, 19.


– Cả ba văn bản thơ trong các bài 15, 16 đều thuộc thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật. Đây là thể thơ điển hình về tính quy phạm của thơ cổ, với số câu số chữ được hạn định, quy tắc về luật bằng – trắc, phép đối cũng như cách gieo vần rất chặt chẽ.


Các bài 18, 19 có hình thức thể hiện linh hoạt, phóng khoáng hơn. Tuy vậy, nó vẫn có những quy ước về số chữ, cách bắt vần riêng.


– Các bài thơ trong các bài 18, 19 được gọi là “thơ mới” vì chúng không tuân theo luật lệ gò bó của thơ cũ, đặc biệt là sự thể hiện phóng túng về nội dung cảm xúc.
, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lương tâm là người mẹ kế chẳng bao giờ ngừng tới thăm ta.
Conscience is a mother
in
law whose visit never ends.
Henry Louis Mencken
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên