XtGem Forum catalog

Ngữ Văn

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 8 môn Ngữ Văn

Bài 21 – Tiết 1 : Ngắm trăng (Vọng nguyệt) – Hồ Chí Minh – Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2

Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2 Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Câu thứ nhất dịch sát với nguyên tác, câu thứ

Bài 21 – Tiết 2 : Đi đường (Tẩu lộ) – Hồ Chí Minh – Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2

Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2 Đọc – hiểu văn bản Câu 1: Kết cấu bài thơ: Ba câu thơ đầu miêu tả sự gia

Bài 21 – Tiết 3 : Câu cảm thán – Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2

Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2 Luyện tập 1. Có những câu cảm thán sau đây: Than ôi! Lo thay! Nguy thay!

Bài 21 – Tiết 4 : Câu trần thuật – Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2

Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2 Luyện tập 1. Xác định kiểu câu và chức năng của những câu đó. a. Cả 3 câu

Bài 23 – Tiết 1 : Hịch tướng sĩ (Dụ chư tì tướng hịch văn) – Trần Quốc Tuấn – Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2

Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2 Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài hịch có thể chia làm ba đoạn. a. Đoạn 1 : T

Bài 23 – Tiết 2 : Hành động nói – Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2

Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2 1. Trần Quốc Tuấn viết ‘Hịch tướng sĩ’ nhằm kêu gọi tướng sĩ phải từ bỏ lối sống hưở

Bài 24 – Tiết 1 : Nước Đại Việt ta (Bình Ngô đại cáo) – Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2

Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2 Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Khi nêu tiền đề sự tồn tại độc lập có chủ quyề

Bài 24 – Tiết 2 : Hành động nói (tiếp) – Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2

Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2 1.  –  ‘Từ xưa các bậc … không có ?’ Hỏi để khẳng định. Câu này nhằm khẳng định đời

Bài 24 – Tiết 3 : Ôn tập về luận điểm – Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2

Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2 Luyện tập. 1. Luận điểm của phần văn bản ấy không phải là ‘Nguyễn Trãi l

Bài 25 – Tiết 1 : Bàn về phép học – Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2

Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Phân tích đoạn mở đầu : nêu mục đích chân chính của việc học. Tác giả dùng câu châm ngôn vừa dễ hiểu, vừa

Bài 25 – Tiết 2 : Viết đoạn văn trình bày luận điểm – Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2

Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2  Luyện tập 1. Diễn đạt thành luận điểm ngắn gọn. a. Trước hết là cần trá

Bài 25 – Tiết 3 : Luyện tập và xây dựng trình bày luận điểm – Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2

Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2 I. Xây dựng hệ thống luận điểm – Có luận điểm còn chứa đựng những nội du

Bài 26 – Tiết 1 : Thuế máu (trích) – Nguyễn Ái Quốc – Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2

Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2 Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Về cách đặt tên chương, tên các phần của tác g
Ngẫu Nhiên