XtGem Forum catalog

Lịch Sử 8-Bài 11- CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XXSử 8-Bài 11- CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX.Lịch Sử 8-Bài 11- CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XXThụôc địa của các nước phương Tây ở châu ÁLịch Sử 8-Bài 11- CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX1.Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á* Nguyên nhân đế quốc phương Tây xâm lược Đ N Á :-Có vị trí địa lý quan trọng,nằm trên đường giao thông từ Bắc xuống nam , từ Đông sang Tây .-Giàu tài nguyên: lúa gạo , cây hương liệu , động vật , khóang sản .-Có nguồn nhân công rẻ và thị trường tiêu thụ rộng lớn .-Chế độ phong kiến cầm quyền đang suy yếu .

* Các khu vực xâm chiếm của các nước đế quốc :- Anh chiếm Mã lai , Miến Điện .- Pháp chiếm Việt Nam , Lào;,Cam pu chia .- Hà Lan : chiếm In đô nê xia- Tây Ban Nha chiếm Phi líp pin .- Bồ Đào Nha chiếm Đông Ti mo .- Xiêm thoát khỏi tình trạng thuộc địa .Lịch Sử 8-Bài 11- CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XXLược đồ khu vực Đông Nam Á cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XXII. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘCTrong khi chính quyền phong kiến các nước đầu hàng , cuộc đấu tranh của nhân dân thất bại do thiếu tổ chức và thiếu lãnh đạo chặt chẽ , phương Tây thi hành chính sách hà khắc .* Chính sách thuộc địa của phương Tây có những điểm chung :-Vơ vét tài nguyên đưa về chính quốc .-Không mở mang công nghiệp ở thuộc địa .-Tăng các loại thuế ; mở đồn điền , bắt lính .- Đàn áp phong trào yêu nước.

* Lập niên biểu cuộc đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á vào cuối thế kỷ XIX , đầu thế kỷ XX.Lịch Sử 8-Bài 11- CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XXBản đồ phong trào đấu tranh của nhân dân In-đô-nê-xi-a* Nhận xét :- Phát triển liên tục ,rộng khắp.- Chiến đấu anh dũng .- Lực lượng đông đảo công nhân và nông dân.-Cuối cùng thất bại vì chưa có đường lối cứu nước đúng đắn.-Nhân dân 3 nước Đông Dương đoàn kết chống Pháp.
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thú nhận sai lầm là điều gần với sự trong sạch nhất.
Proximum ab innocentia tenet locum verecunda peccati confessio.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên