Dựa “Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh” của Lí Bạch, em hãy nói lên suy nghĩ của mình.

Bài viết


Dựa “Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh” của Lí Bạch, em hãy nói lên suy nghĩ của mình.

Thơ Lí Bạch tràn ngập ánh trăng. Trăng trong thơ của ông cũng hết sức đa dạng, phong phú và thường rất giàu hàm nghĩa. Bài thơ cảm  nghĩ trong đêm thanh tĩnh cũng viết về trăng. Nhưng cũng như một số bài thơ khác, trăng ở đây chỉ là một phương tiện để nhà thơ bày tỏ một cách nhẹ nhàng mà thấm thía tình cảm quê hương. Sự sắc sảo của Lí Bạch trong việc thể hiện nỗi nhớ nhà đã khiến ngay cả chúng ta cũng trào dâng trong lòng tình yêu thương da diết.


Nguyên tác bài thơ:


Sàng tiễn minh nguyệt quang,


Nghi thị địa thượng sương.


Cử đầu vọng minh nguyệt,


Đê điều tư cố hương.


Mới đọc nguyên tác bài thơ, chúng ta cứ ngỡ đây là một bài Đường thi tuyệt cú. Nhưng không, bài thơ của Lí Bạch là một bài cổ thơ – một lối thơ rất tự do về vần điệu và âm luật. Điều đáng chú ý là bài thơ ra đời khi tác giả đang sống li hương. Vì thế bài thơ khởi hứng từ nỗi lòng của người lữ thứ.


Hai câu đầu của bài thơ thiên về tả cành:, , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi nào lương tâm của chúng ta sẽ trở nên dịu dàng đến mức chúng ta sẽ hành động để ngăn những nỗi đau khổ của con người thay vì báo thù cho nó?
When will our consciences grow so tender that we will act to prevent human misery rather than avenge it?
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s