Anh (chị) hãy phân tích đoạn thơ sau đây trong trích đoạn Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm.

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đôi khi bạn phải tin vào niềm tin của người khác cho tới khi tìm được niềm tin của riêng mình.
Sometimes you've got to believe in someone else's belief in you until your belief kicks in.
Les Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

The Soda Pop