Teya Salat

Bài 44. Tìm hiểu địa lý tỉnh, thành phố

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sản xuất quá nhiều thứ hữu dụng tạo ra quá nhiều người vô dụng.
The production of too many useful things results in too many useless people.
Karl Marx
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên