pacman, rainbows, and roller s

Bài 37. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 37. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên lớp 12 môn địa lý

BÀI 37

VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TÂY NGUYÊN


1. Khái quát chung

a. Vị  trí địa lí và lãnh thổ:


- Diện tích: 54,7 nghìn km2 chiếm 16,9% diện tích cả nước.

- Dân số: 4,9 tr.người (2006)

- Mật độ dân số: 86 người/km2.

- Bao gồm 5 tỉnh là Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lắk, Đăk Nông và Lâm Đồng.

- Tiếp giáp: DHNTB, Đông Nam Bộ, Campuchia và Lào. Đây là vùng duy nhất ở nước ta không giáp biển.

=>        + Vùng duy nhất không giáp biển.

            + Dân cư thưa thớt, địa bàn cư trú của nhiếu đồng bào dân tộc ít người.

            + Có vị trí đặc biệt về xây dựng quốc phòng và kinh tế.


b. Các thế mạnh và hạn chế của vùng

2. Phát triển cây công nghiệp lâu năm


- Là vùng có nhiều tiềm năng phát triển cây công nghiệp

+ Khí hậu có tính chất cận xích đạo nóng ẩm quanh năm.

+ Có các c. nguyên xếp tầng đất đỏ ba dan

+ Thu hút được nhiều lao động, cơ sở chế biến được cải thiện

- Hiện trạng sản xuất và phân bố


3. Khai thác và chế biến lâm sản

* Hiện trạng:

- Là vùng giàu có về tài nguyên rừng so với các vùng khác trên cả nước

- Nạn phá rừng ngày càng gia tăng

* Hậu quả:

- Giảm sút nhanh lớp phủ rừng và trữ  lượng gỗ

- Đe dọa môi trường sống của các loài động vật

- Hạ mức nước ngầm vào mùa khô

* Biện pháp: khai tác hợp lí tài nguyên rừng.


4. Khai thác thủy năng kết hợp với thủy lợi

* Ý nghĩa:

- phát triển ngành công nghiệp năng lượng.

- Đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng cho các nhà máy luyện nhôm.

- Cung cấp nước tưới vào mùa khô, tiêu nước vào màu mưa.

- Phát triển du lịch, nuôi trồng thủy sản., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự khoan dung là món quà lớn nhất của tâm hồn; nó đòi hỏi nỗi lực của bộ não cũng nhiều như khi bạn phải giữ thăng bằng khi đi xe đạp.
Toleration is the greatest gift of the mind; it requires the same effort of the brain that it takes to balance oneself on a bicycle.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên