Soạn bài: Văn bản

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Văn bản ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Văn bản


I. Khái niệm văn bản


Câu 1:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng vì cô đơn mà chọn đại một người để yêu vì rồi sau đó bạn sẽ cô đơn trong chính tình yêu ấy. Điều đó đáng sợ hơn gấp ngàn lần. Những lúc đó hãy tìm một người bạn tri kỷ.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches