Old school Swatch Watches

Soạn bài: Lập dàn ý bài văn nghị luận

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Lập dàn ý bài văn nghị luận ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Lập dàn ý bài văn nghị luận


I. Tác dụng của việc lập dàn ý


SGK Ngữ Văn 10 tập 2 trang 89.


II. Cách lập dàn ý bài văn nghị luận


Đề bài: Nêu ý kiến của em về giá trị của sách qua câu nói của nhà văn M. Go-rơ-ki: "Sách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới".


1. Mở bài: mở bài trực tiếp


- Nêu khái quát vai trò và tác dụng của sách trong đời sống


- Dẫn câu nói của M. Go-rơ-ki


2. Thân bài


a. Sách là sản phẩm tinh thần kì diệu của con người, ghi lại những hiểu biết về tự nhiên và xã hội:


- Sách là sản phẩm tinh thần của con người.


- Sách là kho tàng tri thức của nhân loại.


b. Sách mở rộng trước mắt chúng ta những chân trời mới:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thận trọng là lý trí ở mức hoàn hảo, và hướng dẫn chúng ta trong mọi nghĩa vụ của cuộc đời.
Discretion is the perfection of reason, and a guide to us in all the duties of life.
Walter Scott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên