Bài 1: Cung và góc lượng giác (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 140 SGK Giải tích 10 cơ bản)


Khi biểu diễn các cung lượng giác có số đo khác nhau trên đường tròn lượng giác, có thể xảy ra trường hợp các điểm cuối của chúng trùng nhau không? Khi nào trường hợp này xảy ra?

Hướng dẫn giải  • Trường hợp này xảy ra khi chúng sai khác nhau bội của 3600 (hay bội của 2π)


Bài 2. (Hướng dẫn giải trang 140 SGK Giải tích 10 cơ bản)


Đổi số đo của các góc sau đây ra rađian:


Đáp án tham khảo:


a. 180         = π/10


b. 570 30’ = 1,0036


c. -250       = -0,4363


d. -1250 45’ = -2,1948, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hôm nay là học trò của hôm qua.
Today is yesterday's pupil.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog