Teya Salat

���Nguy���n Tu��n c��ng l�� ��� c��y c��� tr��n �����t n�����c m��nh���. H��y ph��n t��ch h��nh t�����ng con s��ng ���� trong t��y b��t Ng�����i l��i ���� S��ng ���� c���a Nguy���n Tu��n ����� l��m s��ng t��� �� ki���n tr��n.

���Nguy���n Tu��n c��ng l�� ��� c��y c��� tr��n �����t n�����c m��nh���. H��y ph��n t��ch h��nh t�����ng con s��ng ���� trong t��y b��t Ng�����i l��i ���� S��ng ���� c���a Nguy���n Tu��n ����� l��m s��ng t��� �� ki���n tr��n.

Bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm Google để cải thiện kết quả tìm kiếm!

Ngẫu Nhiên