XtGem Forum catalog

Bình luận ý nghĩa bài thơ “Tự khuyên mình”
Dưới đây là Bình luận ý nghĩa bài thơ “Tự khuyên mình”


“Ví không có cảnh đông tàn

Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân


Nghĩ mình trong bước gian truân


Tai ương rèn luyện tinh thần thêm hăng


(“Nhật kí trong tù” – Hồ Chí Minh)


Bác Hồ viết “Nhật kí trong tù” trong 14 tháng trời. Người bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam một cách vô cớ, đày đọa khắp các nhà tù trên tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc (8/1942-9/1043). Tập nhật kí này có 133 bài. Bài thơ chữ Hán ghi chép nhữna sự việc đã diển ra, những con người và cành vật mà Bác đã nhìn thấy. Ngoài ra còn có những bài thơ trữ tình thể hiện cảm xúc. những ý nghĩ sâu sắc của Bác irong những tháng ngày “ác mộng


Bài thơ số 37 có nhan đề là “Tự miễn” viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật, Nam Tràn đã dịch thành thơ lục bát:


Tự khuyên mình


“Ví không có cảnh đông tàn, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi rất hạnh phúc vì hôm nay tôi tìm thấy bạn bè của tôi
họ đang ở trong đầu tôi.
I'm so happy because today I found my friends
they're in my head.
Kurt Cobain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên