Teya Salat

Bình luận văn chương Tiếng Việt giàu và đẹp
Đề bài: Bình luận văn chương Tiếng Việt giàu và đẹp


Tiếng Việt ta giàu đẹp lắm. các em ạ !…

Tiếng Việt ta giàu bởi đời sống, ý nghĩ, tình cảm của dân tộc ta dồi dào, phong phú. bởi kinh nghiệm bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.


… Hai nguồn giàu đẹp của tiếng Việt là tiếng nói của quần chúng nhân dân và ngôn ngữ văn học mà các nhà thơ lớn đã nâng lên đến mức cao. Tiếng nói hàng ngày của quần chúng nhân dân trong lao dộng, trong chiến đấu, trong mọi quan hệ xã hội. cụ thể, sinh động, có hình ảnh, màu sắc và nhạc điệu: tiếng nói ấy kết đọng lại rất hay, rất đẹp trong tục ngữ và ca dao:


“Trong đầm gì đẹp bằng sen,


Lá xanh bông trắng, lại chen nhị vàng.:. ”


Mỗi một người Việt Nam ta hiện nay vẫn cứ phải có một kho tục ngữ, ca dao ở trong bụng, mở miệng ra có thể vận dụng khéo léo như các bà cụ bình dân, các cụ là một kho tàng vặn học truyền miệng. Nói bằng tục ngữ, ca dao thì dễ truyền cảm với hàng vạn người. Cái miệng nói của quần chúng nhân dân ta đã bao đời nay sao mà đẹp thế. có duyên đến thế:


“Miệng cười như thể hoa ngâu,


Cái khăn đội đầu như thể hoa sen


Tục ngữ, ca dao là người mẹ của văn học. Các nhà thơ của dân tộc ta hàng năm sáu thế kỉ đã học tập người mẹ ấy, đổng thời kết hợp với tinh hoa của văn học cổ điển Á Đông bao đời, sáng tạo nên những áng thơ tuyệt diệu, đọc đến vui sướng có thể hoa tay múa chân, bởi tâm hồn và trí tuệ được thỏa một cách ý nhị sâu sắc:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc của xã hội là kết thúc của sự cai trị.
The happiness of society is the end of government.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên