XtGem Forum catalog

Chương III – Tiết 5 : Tính theo phương trình hoá học – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 75, 76
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 75, 76


1.

Sắt tác dụng với axit clohiđric:


Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.


Nếu có 2,8 g sắt tham gia phản ứng, em hãy tìm:


a) Thể tích khí hiđro thu được ở đktc.


b) Khối lượng axit clohiđric cần dùng.


Hướng dẫn giải


Số mol sắt tham gia phản ứng:


nFe = 0,05 mol, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Danh dự của con người không phụ thuộc vào người khác, danh dự đó là nằm trong bản thân con người... Những phương tiện bảo vệ nó không
phải là gươm giáo hay mộc đỡ, mà là cuộc đời trung thực và không một vết nhơ của con người và cuộc chiến đấu trong những điều kiện ấy không kém phần dũng cảm so với bất kỳ một cuộc chiến đấu nào khác.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên