Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Văn mẫu lớp 12 – Tuyển tập những bài văn mẫu lớp 12 hay nhất

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tất cả mọi thứ đều có một sự khởi đầu đến một sự kết thúc.
Everything that has a beginning comes to an end.
Quintilian
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên