Disneyland 1972 Love the old s

Hãy kể lại cuộc gặp gỡ của em với một và nhân vật trong truyện cổ tích

Hướng dẫn viết bài: Kể lại cuộc gặp gỡ của em với nhân vật trong truyện cổ tích .


DÀN BÀI ĐẠI CƯƠNG

MỞ BÀI :


Chọn nhân vật để gặp gỡ và chọn hoàn cảnh để gặp.


THÂN BÀI :


– Câu chuyện giữa em và các nhân vật trong cuộc gặp gỡ ấy.


– Tưởng tượng tự do nhưng vẫn lấy cơ sở từ đặc điểm của tính cách nhân vật, đảm bảo sự hợp lí nhất quán về chủ đề và cốt truyện.


– Tạo ra được không khí cổ tích.


KẾT LUẬN :


– Em suy nghĩ khái quát về vấn đề đưa ra., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Quyền của một quốc gia để hành quyết một tên bạo chúa khi cần thiết không thể bị nghi ngờ, cũng như việc treo cổ một tên cướp hay giết một con bọ chét.
The right of a nation to kill a tyrant in case of necessity can no more be doubted than to hang a robber, or kill a flea.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên