Polaroid

Hãy kể lại cuộc gặp gỡ của em với một và nhân vật trong truyện cổ tích

Hướng dẫn viết bài: Kể lại cuộc gặp gỡ của em với nhân vật trong truyện cổ tích .


DÀN BÀI ĐẠI CƯƠNG

MỞ BÀI :


Chọn nhân vật để gặp gỡ và chọn hoàn cảnh để gặp.


THÂN BÀI :


– Câu chuyện giữa em và các nhân vật trong cuộc gặp gỡ ấy.


– Tưởng tượng tự do nhưng vẫn lấy cơ sở từ đặc điểm của tính cách nhân vật, đảm bảo sự hợp lí nhất quán về chủ đề và cốt truyện.


– Tạo ra được không khí cổ tích.


KẾT LUẬN :


– Em suy nghĩ khái quát về vấn đề đưa ra., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Rút củi đáy nồi, đánh tiêu hao hậu cần để làm quân địch dần phải thua.
Phủ để trừu tân.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên