Soạn văn: Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc
Soạn văn: Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc


Hướng dẫn luận điểm

-Mở bài: tác giả khẳng định Nguyễn Đình Chiểu là nhà thơ lớn của dân tộc, sự nghiệp sáng tác của ông cần phải đề cao hơn nữa nhất là mảng thơ văn yêu nước.


-Thân bài: bao gồm 3 luận điểm


+ Luận điểm 1: “Nguyễn Đình Chiểu là một nhà thơ yêu nước”.


+ Luận điểm 2: “Thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu phản ánh phong trào kháng Pháp oanh liệt và bền bỉ của nhân dân Nam Bộ”.


+ Luận điểm 3: “Lục Vân Tiên, một tác phẩm lớn nhất của Nguyễn Đình Chiểu, rất phổ biến trong dân gian, nhất là ở miền Nam”.


2: Ở phần mở đầu, tác giả đã khẳng định Nguyễn Đình Chiểu là một ngôi sao “có ánh sáng khác thường”, “con mắt của chúng ta phải chăm chú nhìn thì mới thấy”. Có nghĩa là vẻ đẹp của thơ văn Nguyễn Đình Chiểu không rực rỡ bóng bẩy ở ngôn từ hay ở những tìm tòi mới lạ. Thơ văn ông đẹp ở sự giản dị, chất phác, đẹp ở tấm lòng yêu nước thương dân tinh thần chiến đấu không khoan nhượng với gian tà, bạo ngược.


Theo tác giả, những lí do làm “ngôi sao Nguyễn Đình Chiểu”chưa sáng tỏ hơn trong bầu trời văn nghệ của dân tọc là do có người chỉ biết Nguyễn Đình Chiểu là tác giả của Lục Vân Tiên, và hiểu Lục Vân Tiên khá thiên lệch về nội dung và về văn, ít biết thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu.


Người viết muốn nhấn mạnh ảnh hưởng của thơ văn Nguyễn Đình Chiểu đối với hiện tại của đất nước, nhất là khi cuộc chiến đấu chống Mĩ đang diễn ra quyết liệt. Bởi vì cuộc đời và thơ văn Nguyễn Đình Chiểu sẽ tiếp thêm cho ta lòng yêu nước, căm thù giặc, ý chí chiến đấu hi sinh vì nghĩa lớn: Chiến đấu chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập của dân tộc., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những người có thể từ bỏ tự do trân quý để đổi lấy sự an toàn tạm thời ít ỏi không xứng đáng với cả tự do lẫn sự an toàn.
They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt