XtGem Forum catalog

Bài 27. Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mất đi một người bạn cũng như mất đi một cánh tay. Thời gian có thể chữa lành nỗi đau, nhưng sự thiếu hụt không bao giờ được lấp đầy.
The loss of a friend is like that of a limb. Time may heal the anguish of the wound, but the loss cannot be repaired.
Robert Southey
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên