XtGem Forum catalog

Chương 7. Kính lúp – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 208 SGK Vật Lý lớp 11
ĐỀ BÀI


Câu 1: Các dụng cụ quang bổ trợ cho mắt có tác dụng tạo ảnh ra sao ? Định nghĩa số bội giác

Câu 2: Kính lúp có cấu tạo như thế nào ?


Câu 3: Vẽ đường truyền của chùm tia sáng ứng với mắt ngắm chừng kính lúp ở vô cực.


Viết công thức số bội giác của kính lúp trong trường hợp này.


Câu 4: Yếu tố nào kể sau không ảnh hưởng đến giá trị của số bội giác ?


A. Kích thước của vật.


B. Đặc điểm của vật.


C. Đặc điểm của kính lúp.


D. Không có (các yếu tố A, B, C đều ảnh hưởng)., , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mong muốn của số đông thường gây ra những điều bất công và bất nhân cho thiểu số, đó là điều được thể hiện trên từng trang lịch sử khắp thế giới.
That the desires of the majority of the people are often for injustice and inhumanity against the minority, is demonstrated by every page of the history of the whole world.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên