XtGem Forum catalog

Chương 5. Từ thông, cảm ứng điện từ – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 148 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  148  SGK Vật Lý lớp 11


 

ĐỀ BÀI


Câu 1: Phát biểu các định nghĩa:


– Dòng điện cảm ứng;


– Hiện tượng cảm ứng điện từ;


– Từ trường cảm ứng.


Câu 2: Dòng điện Fu – cô là gì?


Câu 3: Mạch kín (C) không biến dạng trong từ trường đều Chương 5. Từ thông, cảm ứng điện từ – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  148  SGK Vật Lý lớp 11Hỏi trong trường hợp nào dưới đây, từ thông qua mạch biến thiên?


A. (C) chuyển động tịnh tiến., , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thậm chí nếu một con rắn không độc, nó sẽ giả vờ là có độc.
Even if a snake is not poisonous, it should pretend to be venomous.
Chanakya
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên