Old school Swatch Watches

Soạn bài: Ôn tập phần Tiếng Việt

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Ôn tập phần Tiếng Việt ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Ôn tập phần Tiếng Việt


Câu 1:


- Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ là một trong những hoạt động cơ bản của con người. Nhờ ngôn ngữ và giao tiếp, con người trao đổi thông tin, bộc lộ thái độ, tình cảm ... để tổ chức xã hội hoạt động.


- Các nhân tố giao tiếp bao gồm:


    + Nhân vật giao tiếp: là những người tham gia giao tiếp.


    + Nội dung giao tiếp, tức thông tin, thông điệp, ngôn bản ...


    + Mục đích giao tiếp (gọi tắt là đích) là chủ đích mà các hành vi giao tiếp hướng tới.


    + Hoàn cảnh giao tiếp: gồm thời gian, địa điểm, phương tiện, cách thức giao tiếp.


- Trong hoạt động giao tiếp có những quá trình sau đây:


    + Quá trình tạo lập văn bản (nói, viết).


    + Quá trình tiếp nhận văn bản (nghe, đọc)., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
"Đó là cái số", câu cửa miệng của những trái tim yếu đuối! "Đó là cái số", lời xin lỗi u ám cho mọi sai lầm! Kẻ mạnh và chân chính không chấp nhận số phận.
'It is destiny' phrase of the weak human heart! 'It is destiny' dark apology for every error! The strong and virtuous admit no destiny.
Edward Bulwer
Lytton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên