Polly po-cket

Hệ quả chuyển động xung quanh mặt trời của trái đất

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 10 bài 5 Hệ quả chuyển động xung quanh mặt trời của trái đất (bài 6 ban nâng cao)

BÀI 5: GIẢI BÀI TẬP HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH MẶT TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT

(Bài 6 - Ban nâng cao)

 

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 24 SGK địa lý 10: Hãy giải thích câu ca dao Việt Nam:

“Đêm tháng năm, chưa nằm đã sáng Ngày tháng mười, chưa cười đã tối”.

Trả lời

- Ý nghĩa của câu ca dao: khoảng thời gian trong ca dao nước ta thường tính theo âm lịch, theo câu ca dao này thì vào khoảng tháng 5 âm lịch (tức khoảng tháng 6-7 dương lịch) có đêm ngắn và ngày dài. Còn vào khoảng tháng 10 âm lịch (tức khoảng tháng 11-12 dương lịch) có đêm dài và ngày ngắn hơn. Đây chính là hiện tượng ngày - đêm dài ngắn khác nhau do sự chuyển động quanh Mặt Trời cùa Trái Đất gây ra.

- Câu ca dao này đúng trong trường hợp ở bán cầu Bắc, ở bán cầu Nam thì ngược lại, ở Việt Nam thể hiện rõ hơn ở miền Bắc do cỏ vĩ độ cao hơn.

- Giải thích: Do Trái Đất chuyển động xung quanh Mặt Trời và trong quá trinh chuyển động trục Trái Đất luôn nghiêng 66°33 với mặt phẳng Hoàng đạo và không đổi phương nên:, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu em sống đến trăm tuổi, anh muốn sống một trăm tuổi thiếu một ngày để anh không bao giờ phải sống thiếu em.
If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you.
A. A. Milne
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên