XtGem Forum catalog

Hệ quả chuyển động xung quanh mặt trời của trái đất

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 10 bài 5 Hệ quả chuyển động xung quanh mặt trời của trái đất (bài 6 ban nâng cao)

BÀI 5: GIẢI BÀI TẬP HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH MẶT TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT

(Bài 6 - Ban nâng cao)

 

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 24 SGK địa lý 10: Hãy giải thích câu ca dao Việt Nam:

“Đêm tháng năm, chưa nằm đã sáng Ngày tháng mười, chưa cười đã tối”.

Trả lời

- Ý nghĩa của câu ca dao: khoảng thời gian trong ca dao nước ta thường tính theo âm lịch, theo câu ca dao này thì vào khoảng tháng 5 âm lịch (tức khoảng tháng 6-7 dương lịch) có đêm ngắn và ngày dài. Còn vào khoảng tháng 10 âm lịch (tức khoảng tháng 11-12 dương lịch) có đêm dài và ngày ngắn hơn. Đây chính là hiện tượng ngày - đêm dài ngắn khác nhau do sự chuyển động quanh Mặt Trời cùa Trái Đất gây ra.

- Câu ca dao này đúng trong trường hợp ở bán cầu Bắc, ở bán cầu Nam thì ngược lại, ở Việt Nam thể hiện rõ hơn ở miền Bắc do cỏ vĩ độ cao hơn.

- Giải thích: Do Trái Đất chuyển động xung quanh Mặt Trời và trong quá trinh chuyển động trục Trái Đất luôn nghiêng 66°33 với mặt phẳng Hoàng đạo và không đổi phương nên:, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lòng hận thù mù lòa; cơn giận dữ cuốn bạn đi; và người để cho sự báo thù tuôn chảy chịu mạo hiểm sẽ phải nếm trải cơn hạn hán đắng cay.
Hatred is blind; rage carries you away; and he who pours out vengeance runs the risk of tasting a bitter draught.
Alexandre Dumas
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên