XtGem Forum catalog

Anh (ch���) h��y ph��n t��ch gi�� tr��� ngh��� thu���t trong hai kh��� th�� sau ����y trong b��i �������n ghi-ta c���a Lor-ca ��� c���a Thanh Th���o: ���h��t ngh��u ngao ��� r��ng r��ng m��u ch���y.���

Anh (ch���) h��y ph��n t��ch gi�� tr��� ngh��� thu���t trong hai kh��� th�� sau ����y trong b��i �������n ghi-ta c���a Lor-ca ��� c���a Thanh Th���o: ���h��t ngh��u ngao ��� r��ng r��ng m��u ch���y.���

Bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm Google để cải thiện kết quả tìm kiếm!

Ngẫu Nhiên