The Soda Pop

unit 4 lop 11 listening

Listening Unit 14 Lớp 11 Trang 158

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 14 Recreation Listening Trang 158 SGK. Theo cặp, cùng nhìn vào tranh và trả lời câu hỏi dẫn dắt

Listening Unit 12 Lớp 11 Trang 141

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 12 The Asian Games Listening trang 141 SGK. 4 ảnh minh họa cho 4 môn thể thao: gymnastics, swim

Listening Unit 8 Lớp 11 Trang 94

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 8 Celebrations Listening trang 94 SGK. Trong bài này chúng ta chủ yếu tìm hiểu về phong

Listening Unit 7 Lớp 11 Trang 84

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 7 World Population Listening trang 84 SGK. According to the expert, by the year 2010, t

Listening Unit 4 Lớp 11 Trang 51

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh Unit 4 volunteer work Listening Lớp 11 Trang 51 trong SGK ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Because they need money t

Tìm thấy 5 kết quả với từ khóa unit 4 lop 11 listening!

Ngẫu Nhiên