Chứng minh Bình Ngô đại cáo thể hiện sức mạnh đại nhân và chí nhân Đại Việt
Đề bài: Hãy chứng minh sức mạnh đại nhân và chí nhân của Đại Việt đã được thể hiện một cách hào hùng qua Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi.


Dưới đây là bài phân tích đoạn văn sau:

Thuận đà ta đưa lưỡi dao tung phá


Bí nước giặc quay mũi giáo đánh nhau


Lại thêm quân bốn mặt vây thành


Hẹn đến giữa tháng mười diệt giặc


Sĩ tốt kén người hùng hổ


Bề tôi chọn kẻ vuốt nanh


Gươm mài đá, đá núi cũng mòn


Voi uống nước, nước sông phải cạn., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc đời này đáng sống, ta có thể nói như vậy, bởi nó là điều mà chúng ta tạo nên.
This life is worth living, we can say, since it is what we make it.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog