Ring ring

Cảm nhận về bài thơ “Muốn làm thằng Cuội ” của Tản Đà thi sĩ

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Xung đột càng lớn thì thắng lợi càng vinh quang.
The harder the conflict, the more glorious the triumph.
Thomas Paine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên