Teya Salat

Bình bài thơ “Tựu trường ” của thi sĩ Nguyễn Bính
Dưới đây là bài viết Bình bài thơ “Tựu trường ” của thi sĩ Nguyễn Bính


Mỗi bài thơ hay là một bông hoa đẹp. Bài thơ “Tựu trường” của thi sĩ Nguyền Bính là một bông hoa rất đẹp, ngào ngại sậc hương. Tám cáu thơ lục bát xinh xắn, mận mà như đưa duyên:

“Nhũng nàng thiếu nữ sông Hương


Da thơm là phấn, môi hường là son


Tựu trường san sát chân thon


Lao xao nón mới màu sơn sáng ngời


Gió thu cứ mãi trêu ngươi


Đỏi thân áo mỏng tơi bời bay lên


Dịu dàng đôi ngón lay tiên


Giữ hờ mép áo làm duyên qua đường”., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mong muốn của số đông thường gây ra những điều bất công và bất nhân cho thiểu số, đó là điều được thể hiện trên từng trang lịch sử khắp thế giới.
That the desires of the majority of the people are often for injustice and inhumanity against the minority, is demonstrated by every page of the history of the whole world.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên