Bài 27 – Tiết 2 : Hội thoại – Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự thật không thuộc sở hữu của cá nhân nào mà là báu vật của cả loài người.
Truth is the property of no individual but is the treasure of all men.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

The Soda Pop