Bài 25 – Tiết 1 : Bàn về phép học – Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2
Đọc – hiểu văn bản


Câu 1. Phân tích đoạn mở đầu : nêu mục đích chân chính của việc học. Tác giả dùng câu châm ngôn vừa dễ hiểu, vừa tăng thêm sức mạnh thuyết phục. ‘Ngọc không mài không thành đồ vật, người không học không biết rõ đạo’.

Khái niệm ‘học’ được giải thích bằng hình ảnh so sánh cụ thể nên dễ hiểu. Khái niệm ‘đạo’ vốn trừu tượng, phức tạp được giải thích thật ngắn gọn rõ ràng : ‘Đạo là lối đối xử hằng ngày giữa mọi người’. Như vậy mục đích chân chính của việc học là học để làm người.


Câu 2. Sau khi xác định mục đích của việc học, tác giả soi vào thực tế đương thời để phê phán những biểu lệch lạc, sai trái trong việc học. Lối học này gây những tác hại lớn.


Tác hại của lối học lệch lạc, sai trái đó là làm cho ‘chúa trọng nịnh thần’ người trên kẻ dưới đều thích sự chạy chọt, luồn cúi, không có thực chất, dẫn đến cảnh ‘nước mất, nhà tan’.Câu 3. Việc học phải được phổ biến rộng khắp : mở thêm trường, mở rộng thành phần người học, tạo điều kiện thuận lợi cho người đi học. Việc học phải bắt đầu từ những kiến thức cơ bản, có tính chất nền tảng. Phương pháp học học phải :


– Tuần tự tiến lên, từ thấp đến cao.


– Học rộng, nghĩ sâu, biết tóm lược những điều cơ bản, cốt yếu nhất.


– Học phải biết kết hợp với hành. Học không phải chỉ để biết mà còn để làm


Câu 4. Từ đoạn văn của Nguyễn Thiếp rút ra ý nghĩa, tác dụng của việc học chân chính : đất nước nhiều nhân tài, chế độ vững mạnh, quốc gia hưng thịnh., , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chẳng có gì như một giấc mơ tạo dựng tương lai.
There is nothing like a dream to create the future.
Victor Hugo
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

pacman, rainbows, and roller s