XtGem Forum catalog

Dựa vào bài Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương, em hãy nêu giá trị chủ yếu về nội dung và nghệ thuật của bài thơ

Bài viết


Dựa vào bài Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương, em hãy nêu giá trị chủ yếu về nội dung và nghệ thuật của bài thơ

Người yêu thơ Hồ Xuân Hương ít ai không biết đến bài thơ Bánh trôi nước, một bài thơ tứ tuyệt giản dị mà ý tứ sâu xa. Bài thơ là lời ngợi ca trân trọng vẻ đẹp và phẩm chất trắng trong, son sắt của người phụ nữ Việt Nam. đồng thời cũng cảm thông với số phận nổi chìm của họ:


Thân em vừa trắng lại vừa tròn


 Bảy nổi ba chìm với nước non


Rắn nát mặc dầu tay kè nặn


Mà em vẫn giữ tấm lòng son.


Hổ Xuân Hương là một nhà thơ trữ tình mà phong cách mang một chút ngông nghênh táo bạo. Thơ của bà thường là lời ngợi ca, nâng đỡ và bảo vệ người phụ nữ những người thường phải gánh chịu trăm ngàn cay cực trong xã hội cũ. Bài thơ Bánh trôi nước này là một bài thơ như thế.


Bài thơ mở đề bằng một câu thơ trong trẻo:


Thân em vừa trắng lại vừa tròn, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc luôn mỉm cười với những ai kiên trì, dũng cảm, hăng say lao động.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên