Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai (Giải bài tập 7,8)

Bài 7. (Hướng dẫn giải trang 63 SGK Giải tích 10 cơ bản)


Giải các phương trình:

a.Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai (Giải bài tập 7,8)


Hướng dẫn giải:


ĐKXĐ: x – 6 ≥ 0 ⇔ x > 6.


Bình phương hai vế => 5x + 6 = (x – 6)2 ⇔ x2 = 2 (loại), x2 = 15 (nhận).


b.Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai (Giải bài tập 7,8)


Hướng dẫn giải:


ĐKXĐ: – 2  ≤  x ≤  3. Bình phương hai vế thì được:


Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai (Giải bài tập 7,8), , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc cũng giống như chiếc đồng hồ; loại ít phức tạp nhất là loại ít hỏng nhất.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog