The Soda Pop

Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 63 SGK Giải tích 10 cơ bản)


a. Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai (Giải bài tập 1,2,3)Hướng dẫn giải:

ĐKXĐ:


2x + 3 ≠ 0 ⇔ x ≠ – 3/2


Quy đồng mẫu thức rồi khử mẫu thức chung thì được


4(x2 + 3x + 2) = (2x – 5)(2x + 3) => 12x + 8 = – 4x – 15


=>  x = – 23/16 (nhận).


b .Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai (Giải bài tập 1,2,3)ĐKXĐ: x ≠ ± 3. Quy đồng mẫu thức rồi khử mẫu thì được


(2x + 3)(x + 3) – 4(x – 3) = 24 + 2(x-9)


=> 5x = -15 => x = -3 (loại). Phương trình vô nghiệm., , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi được giúp đỡ, hãy ghi nhớ; khi giúp đỡ, hãy quên đi.
When befriended, remember it; when you befriend, forget it.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên