XtGem Forum catalog

Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai (Giải bài tập 4,5,6)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 63 SGK Giải tích 10 cơ bản)


Giải các phương trình

a. 2x4 – 7x2 + 5 = 0


Hướng dẫn giải:


Đặt x2 = t  ≥  0 ta được 2t2 – 7t + 5 = 0, t ≥  0


2t2 – 7t + 5 = 0  ⇔ t1 = 1 (nhận), t2 = 5/2 (nhận)


Suy ra nghiệm của phương trình ẩn x là x1,2 = ±1, x3,4 = ± Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai (Giải bài tập 4,5,6)


b) 3x4 + 2x2 – 1 = 0.Đặt x2 = t  ≥  0 thì được 3t2 + 2t – 1 = 0 ⇔ t1 = -1 (loại), t2 = 1/3 (nhận).


Suy ra nghiệm của phương trình ẩn x là x1,2 = ± Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai (Giải bài tập 4,5,6), , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một trong những bằng chứng rõ nét nhất cho tình bạn mà một người có thể dành cho người khác là nhẹ nhàng nói với bạn mình khuyết điểm của anh ta. Nếu có thứ gì hơn thế thì đấy chính là lắng nghe với sự biết ơn và sửa chữa sai lầm đó.
One of the surest evidences of friendship that one individual can display to another is telling him gently of a fault. If any other can excel it, it is listening to such a disclosure with gratitude, and amending the error.
Edward Bulwer
Lytton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên