Teya Salat

Hướng dẫn soạn môn Ngữ văn lớp 9 – Tập 1-chính xác nhất
HƯỚNG DẪN SOẠN: NGỮ VĂN LỚP 9 – TẬP 1 • Phong cách Hồ Chí Minh

 • Các phương châm hội thoại

 • Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

 • Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

 • Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

 • Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

 • Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn thuyết minh

 • Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

 • Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

 • Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh

 • Chuyện người con gái Nam Xương ( Trích Truyền kì mạn lục )

 • Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

 • Sự phát triển của từ vựng

 • Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

 • Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (trích Vũ trung tùy bút)

 • Hoàn Lê nhất thống chí – Hồi thứ mười bốn (trích)

 • Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

 • Trả bài trập làm văn số 1

 • Truyện Kiều của Nguyễn Du

 • Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)

 • Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều)

 • Thuật ngữ

 • Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều)

 • Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều)

 • Trau dồi vốn từ

 • Viết bài tập làm văn số 2 – Văn tự sự

 • Thúy Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều)

 • Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (trích Truyện Lục Vân Tiên)

 • Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

 • Lục Vân Tiên gặp nạn (trích Truyện Lục Vân Tiên)

 • Chương trình địa phương (phần Văn)

 • Tổng kết về từ vựng

 • Trả bài tập làm văn số 2

 • Đồng chí

 • Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 • Kiểm tra về truyện trung đại

 • Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)

 • Nghị luận trong văn bản tự sự

 • Đoàn thuyền đánh cá

 • Bếp lửa

 • Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)

 • Tập làm thơ tám chữ

 • Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

 • Anh trăng

 • Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp)

 • Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

 • Làng (trích)

 • Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

 • Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

 • Luyện nói : Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm

 • Lặng lẽ Sa Pa (trích)

 • Ôn tập phần Tiếng Việt

 • Viết bài văn số 3 – Văn tự sự

 • Người kể chuyện trong văn bản tự sự

 • Chiếc lược ngà (trích)

 • Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại

 • Kiểm tra phần Tiếng Việt

 • Ôn tập phần Tập làm văn

 • Cố hương

 • Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo)

 • Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

 • Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)

 • Trả bài kiểm tra về thơ và truyện hiện đại

 • Trả bài tập làm văn số 3

 • Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I


CỘNG ĐỒNG MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 – ÔN THI LỚP 10 – CÙNG HỌC – CÙNG TIẾN BỘ

Array
, , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Gỗ mục không thể khắc.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên