80s toys - Atari. I still have

Phân tích Tình yêu thiên nhiên là một tình cảm đẹp trong sáng trong thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Dưới đây là bài phân tích Tình yêu thiên nhiên là một tình cảm đẹp trong sáng trong thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Em hãy phân tích một số bài thơ đã học và đã đọc (Ngắm trăng , Đi đường ,Trên đường,Giữa đường đáp thuyền đi Ung Ninh, Tức cảnh Pác Bó v.v…) để làm sáng tỏ nhận xét trên.


Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa của đất nước ta trong thế ki 20. Người còn là một nhà thơ của dân tộc, để lại nhiều thơ chữ Hán và thơ tiếng Việt.

Hồn thơ Hồ Chí Minh “mênh mông bát ngát tình” (Hoàng Trung Thông). Ngoài tình yêu nước sâu nặng, tình thương ngưòi tha thiết, Nhà thơ – chiến sĩ Hồ Chí Minh đã hướng tâm hổn mình về thiên nhiên tạo vật với bao tình yêu thương nồng hậu. Có thể nói tình yêu thiên nhiên là một tình cảm đẹp, trong sáng trong thơ Hồ Chí Minh.


Thiên nhiên là nguồn cảm hứng vô tận của tao nhân mặc khách xưa nay. Hồ Chí Minh có viết:


“Thơ xưa thường chuông thiên nhiên đẹp


Mây, gió. trăng, hoa, tuyết, núi, sông”.


Các nhà thơ đời Đường như Lí Bạch, Đỗ Phủ,… các nhà thơ cổ điển Việt Nam như Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du. Nguyễn Khuyến,… đều có những bài thơ tuyệt tác viết về thiên nhiên hùng vĩ, hoa lệ, nên thơ. Thơ Hồ Chí Minh, nhất là “Nhật kí trong tù’ đã dành cho thiên nhiên “một địa vị danh dự”. Mặt trời tỏa sáng trong thơ Bác, là biểu tượng cho khát vọng tự do:


“Trong ngục giờ dây trốn tối mịt,


Ánh hồng trước mặt đã hừng soi ”.


(“Buổi sớm”), , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giữ mình thì kính cẩn, Làm việc thì giản dị.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên