pacman, rainbows, and roller s

Phân tích một đoạn thơ trong bài “Hai chữ nước nhà ” – Trấn Tuấn Khải
Đề bài: Hãy chọn và phân tích một đoạn thơ trong bài Hai chữ nước nhà của Trấn Tuấn Khải mà em cảm nhận sâu sắc nhất


Gợi ý

Hai chữ nước nhà là bài thơ rất nổi tiếng của Trần Tuấn Khải, in trong lập “Bút quan hoài’ ( 1926). Bài thơ được viết theo thể song thất lục bát, ra đời đã ngót một thế kỷ, nhưng nó vẫn còn đem đến cho chúng ta ngày nay nhiều rung cảm. Đặc biệt là 20 câu thơ trong đoạn hai của bài thơ.


Đoạn thơ đã gợi lại những truyền thống tốt đẹp của đất nước, của dân tộc. Là dòng dõi “Hồng Lạc”, có nhiều “anh hùng hiệp nữ”. Một đất nước ở trời Nam, có giang sơn bờ cõi, đã trường tồn qua mấy ngàn năm. Các từ ngữ “hoàng thiên đã định”, “riêng một cõi này’, ‘xưa nay kém gì” đã biểu lộ niềm tự tôn tự hào dân tộc một cách mãnh liệt:


“Giống Hồng Lạc hoàng thiên đã định,


Mấy ngàn năm suy thịnh đổi thay.


Giời Nam riêng một cõi này.


Anh hùng hiệp lữ xưa nay kém gì ! “.


Các từ ngữ Hán Việt như: “Hồng Lạc”, “hoàng thiên “suy thịnh”. “cõi”, “anh hùng hiệp lữ”. được dùng khá đắc địa, vừa gợi lên không khí lịch sử, vừa tạo nên phong cách trang trọng.


Nguyễn Phi Khanh đã bị giặc Minh bắt giải sang Tàu; đất nước thân yêu đã bị quân thù giày xéo. Thù nhà, nợ nước, hãy khắc sâu vào tim óc, “Con ơi, con nhớ lấy lời cha khuyên”., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Điều cấm đoán có sức mê hoặc đến nỗi khiến nó hấp dẫn không tả nổi.
There is a charm about the forbidden that makes it unspeakably desirable.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên