Ring ring

“Cảnh mùa xuân” là một bài thơ xuân cổ tuyệt hay của vua Trần Nhân Tông. Em hãy phân tích bài thơ ấy.
Dưới đây là bài viết phân tích bài thơ “Cảnh mùa xuân” của vua Trần Nhân Tông


Trần Nhân Tông (1258-1308) là ông vua anh hùng đã cùng Trần Quốc Tuấn lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh thắng giặc Nguyên – Mông. Ông còn là một anh hùng – thi sĩ. Có những câu thơ như tiếng vọng thần kì của sông núi thiêng liêng:

“Xã tắc hai phen chồn ngựa đá.


Non sông nghìn thuở vững âu vàng”.


Thơ của ông để lại đều viết bằng chữ Hán. Những bài thơ của ông như: “Buổi sớm mùa xuân”. “Thiên Trường vãn vọng”, “Nguyệt”. “Cảnh mùa xuân”… là những bài thơ hay nhất nói lên một hồn thơ đẹp.


Cảnh mùa xuân


“Chim hót véo von liễu nở đầy,


Thềm hoa chiếu ảnh bóng mây bay”.


Khách vào chẳng hỏi chuyện nhân sự.


Chỉ tựa bao lơn đứng ngắm trời.”, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Quần áo đẹp có thể giúp cải trang, nhưng ngôn từ ngốc ngếch sẽ để lộ một kẻ ngu xuẩn.
Fine clothes may disguise, but foolish words will disclose a fool.
Aesop
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên