pacman, rainbows, and roller s

Bài 21 – Tiết 3 : Câu cảm thán – Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2
Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2


Luyện tập

1. Có những câu cảm thán sau đây: Than ôi! Lo thay! Nguy thay! Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi! Chao ôi, có biết đâu rằng: hung hăng, hống hách, láo chỉ tổ đem thân mà trả nợ cho những cử chỉ ngu dại của mình thôi.


2.


a. Phân tích tình cảm, cảm xúc được thể hiện trong những câu sau (gợi ý):


– Xót xa, thương cảm (câu ca dao a).


– Đau đớn, oán trách (chinh phụ ngâm khúc b)


– Buồn bã, thất vọng, bi quan (đoạn c)


– Ân hận, day dứt (đoạn a)


b. Không thể xếp những câu trên vào kiểu câu cảm thán vì ở đây không có phương tiện đặc thù của câu cảm thán. Đó là từ ngữ cảm thán., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bằng bạo lực, bạn có thể giải quyết được một vấn đề, nhưng đồng thời, bạn đang gieo các hạt giống bạo lực khác.
Through violence, you may ‘solve’ one problem, but you sow the seeds for another.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên