” Thương thay thân phận con tằm … Dầu kêu ra máu có người nào nghe” Phát biểu cảm nghĩ về bài ca dao trên.

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng bao giờ phán xét, và bạn sẽ không phán xét nhầm.
Do not judge, and you will never be mistaken.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Lamborghini Huracán LP 610-4 t